Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy existuje od roku 2009. Organizujeme animátorskú školu pre mladých. Stretávame sa v diecéznom centre pre mladých v BA - Rači, na Alstrovej 171. Pripravujeme diecézne stretnutie mládeže Cliptime.