Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy existuje od roku 2009. Organizujeme animátorskú školu pre mladých. Stretávame sa v diecéznom centre pre mladých EMERICUM. Pripravujeme festivaly a stretnutia mládeže Vikvetfest a ClipTime.