AKO BOLO?

Prvýkrát prebiehal Animator light v Bratislavskej arcidiecéze v roku 2015, kedy sa prihlásilo 21 účastníkov. Spomedzi týchto mladých sa 2 dievčatá v ďalšom roku prihlásili na Bratislavskú animátorskú školu BAŠ. Druhý ročník bol o rok neskôr, v roku 2016. Do druhého ročníka sa prihlásilo až 31 mladých budúcich animátorov, z čoho traja sa medzičasom prihlásili aj na BAŠ-ku.