INFO

Animator light je tu pre každého mladého, ktorý hľadá odpovede na základné otázky a chce naplno prežiť čas spolu s ďalšími mladými. Tiež je veľmi dobrý pre tých, čo si zatiaľ nemôžu dovoliť dlhodobejšiu animátorskú školu, ale pritom už slúžia alebo chcú slúžiť vo farnostiach či spoločenstvách ako pomocní animátori. Je tu priestor na hry, zopár prednášok, zdieľanie, modlitbu.

Dotkneme sa tém: Viera, Božia láska, Hriech a Spása, Sviatosti, Modlitba, Spoločenstvo, Sebapoznanie, Komunikácia, Služba.

Termíny víkendov sú:

22. - 24. marca 2019 - Ja a Boh (sebapoznanie, komunikácia)

17. - 19. mája 2019 - Boh a ja (viera, Božia láska, hriech a spása, sviatosti, modlitba, spoločenstvo)

7. - 9. júna 2019 - Pre druhých (služba)

Je možné prihlásiť sa na celý kurz Animator light alebo len na jeden alebo dva víkendy podľa témy.

Poznáme to, že škola cez týždeň človeka dosť vyšťaví, preto sa vôbec nepripravuj na školu! Animator light je skôr akoby škôlka pre mladých, času na vybláznenie bude dosť.

Príspevok na každý víkend je 18 € (je to príspevok na administráciu, program, jedlo a prespanie). Tiež je možnosť podľa zváženia miestneho kňaza podporiť aspoň čiastočne animátora, zvlášť ak pravidelne slúži vo farnosti.

PODMIENKY ÚČASTNÍKA

  • minimálny vek 14 rokov /ak je niekto mladší, ale už spĺňa ostatné podmienky, po dohode so zodpovednou osobou a s osobitným súhlasom rodičov môžeme prijať aj mladších/
  • prijatá sviatosť birmovania (kurz je otvorený aj pre birmovancov alebo tých, čo plánujú prijať sviatosť birmovania)
  • ochota slúžiť
  • odporúčanie od miestneho kňaza

Animator light nie je ľahšou náhradou animátorskej školy, skôr môže byť odrazovým mostíkom pre prihlásenie sa na inú dlhodobejšiu formáciu. Prirodzeným pokračovaním tohto kurzu by mohla byť animátorská škola, kde je formácia dlhodobejšia, systematickejšia a viac postavená na budovaní a prežívaní spoločenstva.

Potreba kurzu vyplýva zo skutočnosti, že nie každá farnosť je schopná postarať sa o základnú formáciu animátora, ale pritom potrebuje a využíva ich službu. Avšak animátor, ktorý je síce ochotný, ale nie je formovaný, môže byť pri všetkej dobrej vôli často aj rizikom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte mailom: bas@mladezba.sk