ACM

Ďakujeme darcom, sponzorom a podporovateľom.
Milan Toman
a
pravidelným podporovateľom POKOPE.