ACM

Ďakujeme darcom, sponzorom a podporovateľom.
Milan Toman
Káčer
Gipsol
Arcibiskupský úrad Bratislavskej arcidiecézy
Renovabis
a
pravidelným podporovateľom POKOPE.