Aktuality

Kráľovský BAŠ bál 2017

19.10.2017

Opäť sa chystá niečo veľké!.........tentokrát to nebude iba obyčajný bál v plesových šatoch, ale KRÁĽOVSKÝ BAŠ bál, ktorý sa bude niesť v historickom duchu a v kráľovských róbach
:)
Preto vás pozývame zájsť do šatníka zo stredoveku a prísť sa zabaviť spolu s BAŠkárskou rodinou. Vítaní je každý kto prišiel do kontaktu s Bratislavskou animátorskou školou, alebo s jeho účastníkmi.

VSTUPENKY sa budú predávať od 23. 10. do 17. 11. v čase v ACM na Alstrovej 171, Rača
CENA: 20 € / študenti 17 €
DRESSCODE: stredovek

 

Program budeme postupne dopĺňať na horeuvedenej facebookovej stránke.

 

TEŠÍME SA!!


Objatie - Biblické predstavenie o Márnotratnom synovi

10.10.2017

Komunita Cenacolo srdečne všetkých pozýva na biblické predstavenie o Márnotratnom synovi s názvom „OBJATIE“. Čaká nás večer plný svedectiev, tancov, zábavy, a prostredníctvom predstavenia aj osobné stretnutie sa s Pánom Bohom ako Milosrdným Otcom.

Predstavenie sa uskutoční v Bratislavskom UPC v pondelok 16. októbra o 20:00.

GOODBYE EMERICUM!

16.08.2017

Ďakovali sme za toto požehnané miesto, v ktorom prebehlo mnoho víkendoviek BAŠky, duchovných obnov, porád, príprav diecéznych stretnutí mládeže, v ktorom takmer 2 roky fungovalo centrum prijatia...

"Poďte a pozrite na diela Pánove, úžasné veci vykonal na zemi..." (Ž 46)

Ak máte nejaký príbeh alebo foto z tohto centra, pošlite nám to na adresu emericum@mladezba.sk. Zostavujeme kroniku.

Blahorečenie Titusa Zemana (BTZ)

07.08.2017

Titus ZemanSlovensko má nového svätca! Je ním salezián kňaz don Titus Zeman. Totalitný komunistický režim ho mučil a zlikvidoval preto, lebo organizovaním útekov za hranice mladým umožňoval slobodne kráčať za svojím povolaním a naplniť svoju najhlbšiu túžbu.

Blahorečenie dona Titusa je veľkou udalosťou pre Cirkev, pre mladých, pre našu zneistenú spoločnosť. Je tak hlavne preto, kým don Titus bol, čo zažil a čo nám a našej súčasnej generácii môže svojím životom ponúknuť. Ale kto ho tu pozná?!

My saleziáni sa ako bratia dona Titusa chceme podeliť o tento poklad. Chceme ho urobiť známym a blízkym zvlášť mladým ľuďom, aby pri slávnosti blahorečenia už nebol len ďalšou neznámou položkou v akomsi neživom zozname blahorečených. Preto sme v spolupráci s viacerými skúsenými autormi a autorkami pripravili „balíčky“ materiálov – katechéz, modlitieb, metodík na aktivity s rôznymi vekovými skupinami. Budeme ich postupne zverejňovať, aby sme vám pomohli v príprave vašej činnosti s mladými. A vy katechéti, animátori i rodičia môžete pomôcť nám vtiahnuť mladých do života dona Titusa a Cirkvi v jeho dobe a nájsť veľkú inšpiráciu pre svoj dnešný život.

Vieme, že srdce dnešného mladého človeka je stále citlivé na veľké hodnoty. Svätosť je dar Ducha, ktorý keď sa stretne so slobodu človeka, tak sa na tejto zemi prejaví krása, ktorá priťahuje, fascinuje, inšpiruje. Don Titus zastupuje množstvo mužov, žien, mladých, ktorí počas komunizmu reálne trpeli, boli obmedzovaní v osobnej slobode a mnohí z nich pri mučení prišli o vlastný život.

Želáme ti ako animátorovi, katechétovi, rodičovi, priateľovi mladých, aby sme spolu s mladými dobre využili tieto mesiace prípravy na jeho blahorečenie.

Paľo Boka
delegát pre pastoráciu mládeže

Metodické materiály nájdete na tituszeman.sk/katechezy