Aktuality

T3M 2017

T3M 2017

04.06.2017

Lumen 2017

Lumen 2017

01.06.2017

Blahorečenie Titusa Zemana

Blahorečenie Titusa Zemana

30.05.2017

Titus Zeman

Slovensko má nového svätca! Je ním salezián kňaz don Titus Zeman. Totalitný komunistický režim ho mučil a zlikvidoval preto, lebo organizovaním útekov za hranice mladým umožňoval slobodne kráčať za svojím povolaním a naplniť svoju najhlbšiu túžbu.

Blahorečenie dona Titusa je veľkou udalosťou pre Cirkev, pre mladých, pre našu zneistenú spoločnosť. Je tak hlavne preto, kým don Titus bol, čo zažil a čo nám a našej súčasnej generácii môže svojím životom ponúknuť. Ale kto ho tu pozná?!

My saleziáni sa ako bratia dona Titusa chceme podeliť o tento poklad. Chceme ho urobiť známym a blízkym zvlášť mladým ľuďom, aby pri slávnosti blahorečenia už nebol len ďalšou neznámou položkou v akomsi neživom zozname blahorečených. Preto sme v spolupráci s viacerými skúsenými autormi a autorkami pripravili „balíčky“ materiálov – katechéz, modlitieb, metodík na aktivity s rôznymi vekovými skupinami. Budeme ich postupne zverejňovať, aby sme vám pomohli v príprave vašej činnosti s mladými. A vy katechéti, animátori i rodičia môžete pomôcť nám vtiahnuť mladých do života dona Titusa a Cirkvi v jeho dobe a nájsť veľkú inšpiráciu pre svoj dnešný život.

Vieme, že srdce dnešného mladého človeka je stále citlivé na veľké hodnoty. Svätosť je dar Ducha, ktorý keď sa stretne so slobodu človeka, tak sa na tejto zemi prejaví krása, ktorá priťahuje, fascinuje, inšpiruje. Don Titus zastupuje množstvo mužov, žien, mladých, ktorí počas komunizmu reálne trpeli, boli obmedzovaní v osobnej slobode a mnohí z nich pri mučení prišli o vlastný život.

Želáme ti ako animátorovi, katechétovi, rodičovi, priateľovi mladých, aby sme spolu s mladými dobre využili tieto mesiace prípravy na jeho blahorečenie.

Paľo Boka
delegát pre pastoráciu mládeže

Metodické materiály nájdete na tituszeman.sk/katechezy

DOD v novom ACM

22.04.2017

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s farnosťou Rača vás pozývajú na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NOVÉHO ARCIDIECÉZNEHO CENTRA MLÁDEŽE

Kde?

Bratislava-Rača, Alstrova 171

Kedy?

nedeľa 30. apríl 2017 od 15:00

Program je jednoduchý:)

Od 15:00 môžete kedykoľvek prísť, tímaci vám radi ukážu priestory, v záhrade bude grilovačka, hudba atď.:)

O 19:00 sv. omša v dolnom kostole v Rači a po nej adorácia. Chceme sa zjednotiť v modlitbe za nové centrum, prosiť o požehnanie tohto rodiaceho sa diela pre mladých...