2% z dane

09.02.2021

2% z dane

Podporiť našu činnosť môžete aj darovaním 2% z dane. Ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO s predvyplnenými údajmi KMBA


Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
Právna forma: cirkevná organizácia
IČO: 42 174 392
Adresa/sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Od roku 2018 sa IČO vypĺňa v tlačive sprava!

 

Časové lehoty:

DO 15.2.2021

Požiadajte písomne zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

DO 31.3.2021

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Fyzické osoby: posledný termín na podanie daňového priznania (DP) pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

Právnické osoby: posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

DO 30.4.2021

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

- vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

- organizovanie podujatí: miniCliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí, víkendovky Misijného tímu pre birmovancov a mladých, duchovné obnovy pre školy, Týždeň úloh mladým Bratislavskej arcidiecézy (TUMBA)

- rekonštrukcia a chod budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré si ešte stále vyžaduje veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

.................................................................................................................................................

V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk