61 minút k zázraku

11.05.2021

61 minút k zázraku

61 minút k zázraku

Zázraky sú v súčasnosti považované za fenomén patriaci výlučne do čias života Ježiša Krista na zemi. V súčasnej dobe plnej racionalizmu a vedeckého pokroku jednoducho zázraky v spoločnosti strácajú svoje miesto a čoraz viac ľudí ich považuje za niečo, čo sa dá prirodzene vysvetliť, len ešte nevieme ako. Prípadne prevláda postoj veriacich, ktorí veria, že zázraky sa dejú, ale majú akési falošné presvedčenie, že v ich živote sa diať nemôžu a sú určené len pre akúsi horlivú elitu vyvolených kresťanov.

Ak patríte medzi veriacich s podobným postojom alebo potrebujete povzbudenie a uistenie vo viere, že Boh stále koná a koná mocne, kniha 61 minút k zázraku je práve pre vás. Táto kniha je živým svedectvom, že aj v dnešnej dobe sa dejú vzkriesenia, uzdravenia a nadprirodzené zásahy Božej prozreteľnosti. Taktiež je ukážkou nádherného ovocia svätosti života arcibiskupaFultonaSheena, na ktorého príhovor sa zázrak udial.

V úvode Bonnie L. Engstromová rozpráva stručne o svojom živote, štúdiu a o prvých rokoch manželstva a rodičovstva. Zlom však nastáva, keď opisuje priebeh svojho pôrodu a následné zistenie, že jej synček James Fulton sa narodil bez pulzu, čiže mŕtvy. Autorka podáva úprimnú výpoveď o všetkom, čo nasledovalo po tejto traumatickej udalosti. Hovorí o svojich vnútorných bojoch aj o modlitbách s prosbou o zázrak na príhovor FultonaSheena. Zázrak sa naozaj stáva, keďže malému Jamesovi začne po 61 minútach biť srdiečko, avšak tu boj nekončí. Prognózy lekárov sú viac ako nepriaznivé,čo všetko autorka detailne popisuje a vysvetľuje. S odstupom času sa však všetko od základov mení a Boh mocne koná.

Pri čítaní ostanete iba v údive nad tým, aký mocný je náš Pán a ako nepredstaviteľné premieňa v skutočnosť. Následne je v knihe opísané, ako James rástol a ako sa po niekoľkých rokoch začína týmto zázrakom zaoberať Kongregácia pre kauzy svätých. Dočítate sa tu podrobne o priebehu uznávania zázraku. V závere knihy sa nachádza príloha so životopisom FultonaSheena so stručným popisom procesu jeho kanonizácie. Ak vás priebeh procesu kanonizácie zaujíma, tiež si prídete na svoje, pretože je tu aj prehľad toho, ako takýto proces vyzerá, aké podmienky musia byť splnené a podobne. Celá kniha je zakončená nádhernou modlitbou o vyprosenie milostí na príhovor arcibiskupa FultonaSheena, lebo aj vo vašom živote sa môže udiať niečo nadprirodzené.

Knihu 61 minút zázraku môžete získať na Zachej.sk.

Autor: Kristína Šebová