Adoptuj si svojho animátora na UKRAJINE

10.01.2018

Na ukrajine sa rozbieha animátorská škola, ktorá je pre aktuálnu sitáciu na ukrajine pre účastníkov nastavená bezplatne. Má napísaný projekt, ale peniaze z neho ešte reálne nemá. Problém spočíva v tom, že do začiatku februára kedy je prvý víkend animátorskej školy, pravdepodobne ani nestihnú prísť.  Preto sa obraciame s urgentnou prosbou o pomoc na vás. Ak máte záujem, ponúkame vám viaceré formy pomoci, akými by ste tento projekt reálne veľmi podporili.

I. Zbierka.
Z kancelárskych vecí sú potrebné: klasické A4 papiere, perá, ceruzky, na voľnočasové aktivity: 1 futbalová lopta a z techniky: projektor, tlačiareň, flipchart. Ak máte niečo z uvedených vecí, možno aj starých, použitých ale stále funkčných, veľmi sa to zíde.

II. Projekt: Adoptuj si animátora
Myšlienka tohoto projektu je, že by ste si zobrali na diaľku  pod patronát na pol roka jedného animátora. Boli by ste jeho reálnou hmotnou a modlitebnou podporou a oporou.  Modlitebná opora môže byť akákoľvek- je to len na vás. Hmotná pomoc, by spočívala v pokrytí nákladov na štúdium. Realizácia by prebiehala prostredníctvom trvalých príkazov, skrze ktorých by ste posielali každý mesiac na účet 10e /zahrnutá je strava a nocľah animátora a príspevok na cestu prednášajúcim/. Celková suma ktorú by ste do neho investovali, by bolo za celý pol rok 60 eur. Dali by ste mu šancu duchovne načerpať a stať sa dobrým animátorom. To myslím že stojí za to ;)

III. Jednorazový príspevok
Ak chcete veľmi pomôcť ale nemáte veľa financii alebo potrebných materiálov/ chcete prispieť väčšou sumou/ chcete prispieť na kúpu potrebného materiálu, môžete prispieť aj jednorazovo akoukoľvek sumou, ktorá bude využitá na najurgentnejšie výdavky animátorskej školy.

IV. Modlitebná podpora
To najlepšie a najdôležitejšie je na konci, takisto aj teraz. :) Prosíme vás veľmi o modlitbu. O to viac, že je to prvý ročník, je potrebné to celé s Božou pomocou dobre rozbehnúť a správne nasmerovať. Aby to bolo veľmi dobré a požehnané dielo.

V prípade že viete a chcete ponúknuť svoju pomocnú ruku k tomuto dielu, stačí sa ozvať na tento mail /animator.schkola@gmail.com/ a dohodneme všetky potrebné informácie.

Facebook https://www.facebook.com/AnimatorsSchool/


Ďakujeme!