BAŠ XI.

16.01.2020

BAŠ XI.

Nový ročník BAŠ XI. mal v janurári druhú víkendovku, zameranú na komunikáciu. Baš XI. je 36 mladých túžiacich po Bohu a hľadajúcich formáciu. Spolu s novým tímom sme si užili skvelý čas bohatý na modlitbu, priateľstvá a zábavu.