Druhá katechéza Odvážneho roka - O2H dôverovať

31.10.2017

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť  kamenných  nádob  na  vodu,  ktoré  slúžili  na  očisťovanie,  ako  bolo  zvykom  u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a  zaneste  starejšiemu!“  A  oni  zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale

obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a        vravel       mu:

„Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v  neho. Potom   zišiel   on   i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

(Jn 2, 1 – 12)

 

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/ od 1.11.2017