GOODBYE EMERICUM!

16.08.2017

Ďakovali sme za toto požehnané miesto, v ktorom prebehlo mnoho víkendoviek BAŠky, duchovných obnov, porád, príprav diecéznych stretnutí mládeže, v ktorom takmer 2 roky fungovalo centrum prijatia...

"Poďte a pozrite na diela Pánove, úžasné veci vykonal na zemi..." (Ž 46)

Ak máte nejaký príbeh alebo foto z tohto centra, pošlite nám to na adresu emericum@mladezba.sk. Zostavujeme kroniku.