Aktuality

MILOSRDNÝ ROK - zverejnená 1. katechéza: MATKA

MILOSRDNÝ ROK - zverejnená 1. katechéza: MATKA

11.10.2015

Už od septembra s nami môžeš objaviť hĺbku a farebné odtienky Božieho milosrdenstva v duchovnej príprave na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove a počas mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva.

Viac na http://www.svetovednimladeze.sk/milosrdny-rok

Uskutočnil sa Cliptime 2015

Uskutočnil sa Cliptime 2015

21.09.2015

Nosnou témou tohto ročníka bola radosť zo života práve v súvislosti s Národným pochodom za život, ku ktorému sa v nedeľu 20. septembra účastníci stretnutia po pontifikálnej svätej omši v Katedrále sv. Martina pripojili.

Motívom diecézneho stretnutia mládeže je spoločný čas spájania - “spinkovania” ako hovorí doslovný preklad názvu stretnutia. Piatkový program sa niesol v duchu uvedomovania si identity Božieho dieťaťa, ku ktorému nabádal jeden z vedúcich Spoločenstva Novej Evanjelizácie v Dolnom Kubíne Pavol Strežo. Prvý deň stretnutia účastníci zakončili adoráciou, spovedaním a modlitbami za uzdravenie.

Program v sobotu 19. septembra začal rannou modlitbou v podaní mládežníckej skupiny Fire Fly z Bernolákova a pokračoval prednáškami o. Petra Figeľa SDB a predsedu ZKSM o. Jána Buca. Asi dve stovky mladých ľudí mohli prežiť radosť z objavovania svojich darov a talentov a taktiež svojho poslania. Poobedný program sa presunul na Gospel Stage Národného pochodu za život na Hviezdoslavovom námestí, kde vystúpili známe osobnosti slovenskej gospelovej tvorby ako Felice, Christallinus či Lámačské chvály.

Nedeľa 20. septembra sa pre účastníkov začala raňajkami a modlitbou v skupinkách. Bodku za diecéznym stretnutím mládeže dala potom pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval otec Arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. “Veľká vďaka, že milujete život. Boh je ten ktorý je neustále na pochode. Nech je pre nás On tým najzákladnejším vzťahom,“ vyzval všetkých veriacich pripravujúcich sa na Národný pochod za život.

Celkovo sa diecézne stretnutie Cliptime uskutočnilo už po tretí raz, prvý ročník sa konal v roku 2013 v Marianke a následne v roku 2014 v Šaštíne-Strážach spolu s Národným mládežníckym programom 7BOLESTNÁ. Hlavným organizátorom tohto podujatia je Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).
MARTINCUP 2015

MARTINCUP 2015

08.09.2015

MartinCUP je diecézny futsalový futbal určený pre mladých futbalistov nehrajúcich na profesionálnej úrovni, práve preto, aby sme dali priestor všetkým mladým s chuťou zahrať si futsal a dali tiež priestor neobjaveným talentom. Chceme poukázať tiež na to, že akýkoľvek šport je najprv a hlavne o radosti zo života, ktorý nám dal Boh, a spoločenstve, ktoré chutí, keď sa zdieľa.

V tomto turnaji súťažia 5 členné futsalové družstvá, v jednom tíme sú však povolení ďalší traja striedajúci hráči.

Patrónom futsalového turnaja je sv. Ján Pavol II. a patrón našej arcidiecézy sv. Martin z Tours, podľa ktorého je pomenovaný aj tento turnaj.

Pravidlá si môžeš prečítať tu.

Bratislavská animátorská škola 2015 / 2017

Bratislavská animátorská škola 2015 / 2017

30.08.2015

Pozývame Ťa do Bratislavskej animátorskej školy!

Podľa vzoru a skúseností z ostatných diecéz Slovenska vznikla  v roku 2009  aj  v našej  arcidiecéze  animátorská  škola  –  BAŠ-ka, ako základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30  rokov, aby  sa  stali  účinnými animátormi  medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach, a tak boli dobrou pomocou pre svojho kňaza. BAŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez ZKSM.

Formácia našej animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov. Prvý rok je učenícky rok, kde sa počas 7 víkendov a jedného letného týždňa zameriavame na osobné ľudské a duchovné dozrievanie. Druhý rok je apoštolský rok, ktorý má 3 víkendy a jeden letný  týždeň,  a počas  tohto  roka  sa  zameriavame  na  praktické  skúsenosti  animátora v teréne medzi ľuďmi. Aj Ježiš najprv  venoval  dostatočne dlhý čas vyučovaniu svojich učeníkov, a až neskôr si z nich vyvolil 12 apoštolov, na ktorých potom stála služba Cirkvi. Predtým, než pošleš prihlášku na BAŠ-ku, si teda dobre zváž, či chceš naozaj a seriózne venovať svoj čas tejto 1,5-ročnej formácii, a či chceš aj čímsi neskôr pomôcť mladým alebo deťom vo vlastnej farnosti.

BAŠ-ka prebieha formou víkendových stretnutí. Začne sa na jeseň 2015 a skončí na jar 2017. Za každý víkend sa platí 20€ (pre členov ZKSM 17€) – v cene je zahrnuté ubytovanie, strava, náklady na prednášateľov a materiály. Náklady  sú  ešte  vyššie,  no  to  sa   dopláca  z financií  Komisie  pre  mládež  Bratislavskej arcidiecézy  a  zo sponzorských financií. Ak by si veľmi túžil a bolo by to pre Teba finančne neúnosné – tak sa vieme dohodnúť.

Víkendy  budú  prebiehať  v našom  dome na Kapitulskej 20 v Bratislave. Klasický formačný víkend začína v piatok o 18.00 a končí v nedeľu obedom o 14.00 hod.  Náplňou  sú  prednášky  na  danú  tému  víkendu,  individuálne  a spoločné  aktivity, skupinky, relax, modlitby, sv.omše, možnosť spovede a rozhovorov, veľa priateľskej lásky a radosti. Bližšie info na http://mladezba.sk/bratislavska-animatorska-skola/ 0903 982 638 alebo mladezba@gmail.com.

Teší sa na Teba náš Pán a BAŠ-ka tím.