Aktuality

Máš túžbu ísť na SDM do Panamy?

16.02.2018

 

V týchto dňoch už začína registrácia. My však robíme iba taký prieskum ľudí, ktorí túžia, snívajú ísť na SDM do Panamy (aj napriek komplikáciam, ktoré možno s tým súvisia - financie, dovolenka...).
Nie je to záväzná prihláška, iba mapovanie situácie, záujmu o SDM  v Paname  mladých ľudí z Bratislavskej arcidiecézy s cieľom vytvoriť spoločnú skupinu. Ak váhaš či ísť kvôli financiám tak sa neboj zapojiť do tejto výzvy vieme aj z našej strany pomôcť v tejto oblasti.

Ak Ťa táto ponúka zaujala a stále viac a viac hľadaš možnosť ako sa dostať do PANAMY, príď na informačné stretnutie 10.4.2018 o 17:00 hod. Vyplň tento formulár, aby sme s Tebou rátali!

PIATA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H NECHAŤ SA UZDRAVIŤ

02.02.2018

Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých  (... ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.) Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď! A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: »Vezmi si lôžko a choď!«“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: »Vezmi a choď?«“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil.

A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

 

(Jn 5, 1 - 18)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-nechat-sa-uzdravit/ od 1.2.2018

P18 prvých 24 hodín za 18 €

18.01.2018

UŽ DNES 18.1.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční od štvrtku 26.7. do nedele 29.7.2018.

Prvých 24 hodín je prihlasovanie zľavnené na 18€, pričom poplatok má byť uhradený do 7 dní. Neskôr je možné prihlásiť sa za vyšší poplatok.

Organizačný tím ponúka viacero možností prihlasovania, napr. prihlasovanie skupín.

Viac info ako aj možnosť prihlásenia je na https://prihlasovanie.narodnestretnutiemladeze.sk/https://narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie/

Adoptuj si svojho animátora na UKRAJINE

10.01.2018

Na ukrajine sa rozbieha animátorská škola, ktorá je pre aktuálnu sitáciu na ukrajine pre účastníkov nastavená bezplatne. Má napísaný projekt, ale peniaze z neho ešte reálne nemá. Problém spočíva v tom, že do začiatku februára kedy je prvý víkend animátorskej školy, pravdepodobne ani nestihnú prísť.  Preto sa obraciame s urgentnou prosbou o pomoc na vás. Ak máte záujem, ponúkame vám viaceré formy pomoci, akými by ste tento projekt reálne veľmi podporili.

I. Zbierka.
Z kancelárskych vecí sú potrebné: klasické A4 papiere, perá, ceruzky, na voľnočasové aktivity: 1 futbalová lopta a z techniky: projektor, tlačiareň, flipchart. Ak máte niečo z uvedených vecí, možno aj starých, použitých ale stále funkčných, veľmi sa to zíde.

II. Projekt: Adoptuj si animátora
Myšlienka tohoto projektu je, že by ste si zobrali na diaľku  pod patronát na pol roka jedného animátora. Boli by ste jeho reálnou hmotnou a modlitebnou podporou a oporou.  Modlitebná opora môže byť akákoľvek- je to len na vás. Hmotná pomoc, by spočívala v pokrytí nákladov na štúdium. Realizácia by prebiehala prostredníctvom trvalých príkazov, skrze ktorých by ste posielali každý mesiac na účet 10e /zahrnutá je strava a nocľah animátora a príspevok na cestu prednášajúcim/. Celková suma ktorú by ste do neho investovali, by bolo za celý pol rok 60 eur. Dali by ste mu šancu duchovne načerpať a stať sa dobrým animátorom. To myslím že stojí za to ;)

III. Jednorazový príspevok
Ak chcete veľmi pomôcť ale nemáte veľa financii alebo potrebných materiálov/ chcete prispieť väčšou sumou/ chcete prispieť na kúpu potrebného materiálu, môžete prispieť aj jednorazovo akoukoľvek sumou, ktorá bude využitá na najurgentnejšie výdavky animátorskej školy.

IV. Modlitebná podpora
To najlepšie a najdôležitejšie je na konci, takisto aj teraz. :) Prosíme vás veľmi o modlitbu. O to viac, že je to prvý ročník, je potrebné to celé s Božou pomocou dobre rozbehnúť a správne nasmerovať. Aby to bolo veľmi dobré a požehnané dielo.

V prípade že viete a chcete ponúknuť svoju pomocnú ruku k tomuto dielu, stačí sa ozvať na tento mail /animator.schkola@gmail.com/ a dohodneme všetky potrebné informácie.

Facebook https://www.facebook.com/AnimatorsSchool/


Ďakujeme!