Aktuality

2% z dane

2% z dane

09.02.2021

Podporiť našu činnosť môžete aj darovaním 2% z dane. Ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO s predvyplnenými údajmi KMBA


Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
Právna forma: cirkevná organizácia
IČO: 42 174 392
Adresa/sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Od roku 2018 sa IČO vypĺňa v tlačive sprava!

 

Časové lehoty:

DO 15.2.2021

Požiadajte písomne zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

DO 31.3.2021

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

Fyzické osoby: posledný termín na podanie daňového priznania (DP) pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

Právnické osoby: posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

DO 30.4.2021

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

- vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

- organizovanie podujatí: miniCliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí, víkendovky Misijného tímu pre birmovancov a mladých, duchovné obnovy pre školy, Týždeň úloh mladým Bratislavskej arcidiecézy (TUMBA)

- rekonštrukcia a chod budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré si ešte stále vyžaduje veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

.................................................................................................................................................

V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk

Nový ročník BAŠ

Nový ročník BAŠ

18.08.2020

BAŠka je základný animátorský kurz, ktorého cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali predovšetkým zrelými osobami s hĺbkou života s Bohom a potom aj účinnými animátormi medzi mladými a deťmi vo svojich farnostiach.

Tento rok na jeseň otvárame už 12-tý ročník BAŠ! prihlásiť sa možeš do 15. septebra 2020 TU.

Viac info o projekte BAŠ je tu.

Pridaj do kopy svoje 2%

Pridaj do kopy svoje 2%

05.02.2020

Podporiť našu činnosť môžete aj darovaním 2% z dane. Ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO s predvyplnenými údajmi KMBA


Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
Právna forma: cirkevná organizácia
IČO: 42 174 392
Adresa/sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Od roku 2018 sa IČO vypĺňa v tlačive sprava!

   

  Časové lehoty:
  Fyzické osoby: 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

  Právnické osoby: 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.

   

  Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

  - vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

  - organizovanie podujatí: Cliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí, Martincup, víkendoviek Misijného tímu pre birmovancov a mladých

  - rekonštrukcia a chod budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré si ešte stále vyžaduje veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

   .................................................................................................................................................

   V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk


   Vyročná správa

   kmba, vyrocna sprava

   BAŠ XI.

   BAŠ XI.

   16.01.2020

   Nový ročník BAŠ XI. mal v janurári druhú víkendovku, zameranú na komunikáciu. Baš XI. je 36 mladých túžiacich po Bohu a hľadajúcich formáciu. Spolu s novým tímom sme si užili skvelý čas bohatý na modlitbu, priateľstvá a zábavu.