Aktuality

ŠIESTA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H UVERIŤ

01.03.2018

Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

(Jn 6, 16 - 21)

 

A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

(Mt 14, 22 - 33)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-uverit/ od 1.3.2018

Máš túžbu ísť na SDM do Panamy?

16.02.2018

 

V týchto dňoch už začína registrácia. My však robíme iba taký prieskum ľudí, ktorí túžia, snívajú ísť na SDM do Panamy (aj napriek komplikáciam, ktoré možno s tým súvisia - financie, dovolenka...).
Nie je to záväzná prihláška, iba mapovanie situácie, záujmu o SDM  v Paname  mladých ľudí z Bratislavskej arcidiecézy s cieľom vytvoriť spoločnú skupinu. Ak váhaš či ísť kvôli financiám tak sa neboj zapojiť do tejto výzvy vieme aj z našej strany pomôcť v tejto oblasti.

Ak Ťa táto ponúka zaujala a stále viac a viac hľadaš možnosť ako sa dostať do PANAMY, príď na informačné stretnutie 10.4.2018 o 17:00 hod. Vyplň tento formulár, aby sme s Tebou rátali!

PIATA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H NECHAŤ SA UZDRAVIŤ

02.02.2018

Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých  (... ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.) Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď! A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: »Vezmi si lôžko a choď!«“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: »Vezmi a choď?«“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil.

A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

 

(Jn 5, 1 - 18)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-nechat-sa-uzdravit/ od 1.2.2018

P18 prvých 24 hodín za 18 €

18.01.2018

UŽ DNES 18.1.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční od štvrtku 26.7. do nedele 29.7.2018.

Prvých 24 hodín je prihlasovanie zľavnené na 18€, pričom poplatok má byť uhradený do 7 dní. Neskôr je možné prihlásiť sa za vyšší poplatok.

Organizačný tím ponúka viacero možností prihlasovania, napr. prihlasovanie skupín.

Viac info ako aj možnosť prihlásenia je na https://prihlasovanie.narodnestretnutiemladeze.sk/https://narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie/