Aktuality

MARTINCUP 2018

MARTINCUP 2018

23.10.2018

MartinCUP je diecézny futsalový futbal určený pre mladých futbalistov nehrajúcich na profesionálnej úrovni, práve preto, aby sme dali priestor všetkým mladým s chuťou zahrať si futsal a dali tiež priestor neobjaveným talentom. Chceme poukázať tiež na to, že akýkoľvek šport je najprv a hlavne o radosti zo života, ktorý nám dal Boh, a spoločenstve, ktoré chutí, keď sa zdieľa.

V tomto turnaji súťažia 5 členné futsalové družstvá, v jednom tíme sú však povolení ďalší traja striedajúci hráči.

Patrónom futsalového turnaja je sv. Ján Pavol II. a patrón našej arcidiecézy sv. Martin z Tours, podľa ktorého je pomenovaný aj tento turnaj.

Pravidlá si môžeš prečítať tu.

DEVIATA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H MILOVAŤ

01.06.2018

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“ Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov.

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.

 

(Jn 20, 1- 18)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-milovat/ od 1.6.2018

MinFa 2018 - miništrantský tábor

14.05.2018

Ak sa chceš priblížiť k Bohu, spoznať nových kamarátov a zažiť nové dobrodružstvá, prihlás sa na miništrantský tábor MinFa, na ktorý Ťa srdečne pozývajú bohoslovci bratislavského seminára. Tábor bude v termíne od 3. do 9. júla a od 10. do 16. júl. Cena tábora je 40 €.

Prihlás sa u svojho pána farára alebo na cez e-mail minfa@minfa.com,alebo na tel. číslach 0914 250 599; 0948 042 797.

Slávnosť Božieho slova v Ružomberku

14.05.2018

Pozývame 26.5.2018 na Slávnosť Božieho slova - pri príležitosti 25. výročia založenia Katolíckeho Biblického diela.

Pozvaným hosťom, ktorý bude celebrovať sv. omšu v Ružomberku a následne mať prednášku na KU, je kard. Antonio Luis Tagle, arcibiskup Manily.
V popoludňajšom programe sú workshopy zamerané na prácu so Svätým písmom (Lectio divina, biblilog, bibliodrama, biblicka tanečná meditácia, metóda lumko a iné), ktoré môžu byť inšpiráciou pre animátorov vo farnostiach. Večer bude patriť hudbe v podaní komorného zboru OMNIA ako vyjadrenie vďaky za všetko krásne, čo Boh konal a koná.
Bližšie informácie a registrácia je na http://kbd.sk/web/index.php/9-data/aktuality/207-slavnost-bozieho-slova alebo https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne