Aktuality

Adoptuj si svojho animátora na UKRAJINE

10.01.2018

Na ukrajine sa rozbieha animátorská škola, ktorá je pre aktuálnu sitáciu na ukrajine pre účastníkov nastavená bezplatne. Má napísaný projekt, ale peniaze z neho ešte reálne nemá. Problém spočíva v tom, že do začiatku februára kedy je prvý víkend animátorskej školy, pravdepodobne ani nestihnú prísť.  Preto sa obraciame s urgentnou prosbou o pomoc na vás. Ak máte záujem, ponúkame vám viaceré formy pomoci, akými by ste tento projekt reálne veľmi podporili.

I. Zbierka.
Z kancelárskych vecí sú potrebné: klasické A4 papiere, perá, ceruzky, na voľnočasové aktivity: 1 futbalová lopta a z techniky: projektor, tlačiareň, flipchart. Ak máte niečo z uvedených vecí, možno aj starých, použitých ale stále funkčných, veľmi sa to zíde.

II. Projekt: Adoptuj si animátora
Myšlienka tohoto projektu je, že by ste si zobrali na diaľku  pod patronát na pol roka jedného animátora. Boli by ste jeho reálnou hmotnou a modlitebnou podporou a oporou.  Modlitebná opora môže byť akákoľvek- je to len na vás. Hmotná pomoc, by spočívala v pokrytí nákladov na štúdium. Realizácia by prebiehala prostredníctvom trvalých príkazov, skrze ktorých by ste posielali každý mesiac na účet 10e /zahrnutá je strava a nocľah animátora a príspevok na cestu prednášajúcim/. Celková suma ktorú by ste do neho investovali, by bolo za celý pol rok 60 eur. Dali by ste mu šancu duchovne načerpať a stať sa dobrým animátorom. To myslím že stojí za to ;)

III. Jednorazový príspevok
Ak chcete veľmi pomôcť ale nemáte veľa financii alebo potrebných materiálov/ chcete prispieť väčšou sumou/ chcete prispieť na kúpu potrebného materiálu, môžete prispieť aj jednorazovo akoukoľvek sumou, ktorá bude využitá na najurgentnejšie výdavky animátorskej školy.

IV. Modlitebná podpora
To najlepšie a najdôležitejšie je na konci, takisto aj teraz. :) Prosíme vás veľmi o modlitbu. O to viac, že je to prvý ročník, je potrebné to celé s Božou pomocou dobre rozbehnúť a správne nasmerovať. Aby to bolo veľmi dobré a požehnané dielo.

V prípade že viete a chcete ponúknuť svoju pomocnú ruku k tomuto dielu, stačí sa ozvať na tento mail /animator.schkola@gmail.com/ a dohodneme všetky potrebné informácie.

Facebook https://www.facebook.com/AnimatorsSchool/


Ďakujeme!

ŠTVRTÁ KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H ŽIŤ V PRAVDE

01.01.2018

Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján - hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci -, opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napiť,« ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: »Nemám muža,« lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: »Ešte štyri mesiace a bude žatva?« Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy, ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

(Jn 4, 1 - 42)


Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-zit-v-pravde/ od 1.1.2018

Pokojné a požehnané Sviatky!

22.12.2017

Silvester 2017 v ACM Vinica

07.12.2017

Milí priatelia!

Príď aj Ty sláviť tohtoročný Silvester v spoločenstve mladých, v našich nových priestoroch Arcidiecézneho centra pre mládež v Rači, vo Vinici.

Ak máš záujem prosíme ťa o vyplnenie formuláru, aby sme vedeli koľko jedla máme nakúpiť. Ak chceš prísť len na časť programu, tiež Ťa prosíme aby si ho vyplnil, čo najskôr, lebo čas sa kráti:

Deadline prihlásenia je už budúci piatok (15.12.2017)

Tak neváhaj a vyplň už dnes tento formulár! Ak nemôžeš prísť na celý čas, nezúfaj! Radi ťa uvidíme, len to prosím zaznač vo formulári, aby sme Ti všetko nezjedli!

Odkaz na prihlasovací formulár

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe77AhsGJmOA9dpmxEGQhXxIaISMwXPtoJR4pjclUftz_1zCQ/viewform?c=0&w=1

Po vyplnení formulára ti príde tabuľka:

-          Kde sa dozvieš program a aktuálne zmeny rýchlejšie, ako len v udalosti na Facebooku

-          môžeš sa v nej zapísať na rôzne typy služieb. Staň sa i Ty tvorcom programu a pomôž nám navariť, vyber časť z Písma na stánok stretnutia, alebo si nachystaj špeci rannú modlitbu

-          ak si myslíš, že vieš o niečom, čo by v programe nemalo chýbať, určite nám napíš info@mladezba.sk aby sme sa na to vedeli pripraviť!

 

<< < 1 2 3 [4] 5 6 7 > >>