Aktuality

TRETIA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H ROZMÝŠĽAŤ

01.12.2017

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“  Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

(Jn 3, 1 - 21)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-rozmyslat/ od 1.12.2017

Chceme počuť Tvoj názor

23.11.2017

Áno, je to pravda. Svätý Otec František a s ním celá katolícka Cirkev chce počuť tvoj názor na život, vieru, svet, v ktorom žiješ či tvoje životné rozhodnutia. Názor, ktorý sa nestratí, ale s ktorým sa bude rátať.

Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Zídu sa biskupi z celého sveta, aby spoločne rozprávali o aktuálnych otázkach mladých. A aby to bola naozaj synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, mladí z celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu, ako aj celé smerovanie Cirkvi v prístupe k mladým, ktoré z nej bude vychádzať.

Prostriedkom je online dotazník, ktorý nájdeš na tejto stránke. Výsledky z každého jedného vyplneného dotazníka pôjdu na spracovanie do Vatikánu. Zároveň ich však spracujeme aj na národnej úrovni, a tak získame obraz, ako vidia svet mladí na Slovensku. Výsledky sa po ukončení zbierania dotazníkov dozvieš aj na tejto stránke.

Svätý Otec František výslovne prízvukuje, že je to výzva pre všetkých mladých. Pre aktívnych katolíkov, ale aj pre agnostikov, pre tých, čo majú vlažnú vieru, pre vzdialených od Cirkvi. Každý mladý má čo povedať dospelým, kňazom, rehoľníkom, biskupom i pápežovi. Všetci vám potrebujeme a chceme načúvať.

Prijmi teda výzvu a povedz odvážne svoj názor. Môže byť akýkoľvek. Ak je to tvoj skutočný názor, je pre nás cenný a chceme ho počuť. Čakáme práve na tvoju odpoveď v dotazníku!

Pápež František o SYNODE & O MLADÝCH

https://www.youtube.com/watch?v=lpAxCrPHjbM

Druhá katechéza Odvážneho roka - O2H dôverovať

31.10.2017

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť  kamenných  nádob  na  vodu,  ktoré  slúžili  na  očisťovanie,  ako  bolo  zvykom  u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a  zaneste  starejšiemu!“  A  oni  zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, skade je, ale

obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, zavolal si ženícha a        vravel       mu:

„Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v  neho. Potom   zišiel   on   i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

(Jn 2, 1 – 12)

 

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/ od 1.11.2017

Kráľovský BAŠ bál 2017

19.10.2017

1. PREDĹŽENIE PREDAJA VSTUPENIEK - lístky si môžeš zakúpiť do štvrtka 11:00 v ACM v Rači, alebo si ich môžeš rezervovať odpoveďou na tento mail (môžeš tiež kontaktovať Peťu Achbergerovú a Zuzku Dočolomanskú) Na mieste už nebude možnosť.. to kvôli papaniu, aby sme vedeli koľko porcií pripraviť, vstupné sa zároveň zjednotilo na 17 €

 

2. DRESSCODE- viacerí ste sa pýtali, či je povinné dobové oblečenie..odpoveď je: NIE :) doležitý si ty, ide o to, aby sme sa spoločne zabavili, nie čo budeme mať na sebe..takže môžeš prísť aj v plesovom (určite nebudeš jediný), ak však nájdeš v skrini starodávne oblečko a nejako to kreatívne pospájaš, tak príď v ňom a možno budeš ocenení (určite nebudeš jediný)..vítaní ste teda všetci prísť v tom, v čom sa budete môcť dobre baviť

3. KOLÁČ - ako minulý rok, tak aj tento rok bude súťaž o najsamlepší koláč! preto ak rád/a pečieš, vezmi koláč so sebou a spoločne sa podelíme o sladkú radosť

4. CENA LÍSTKA - zahŕňa program, hlavnú večeru, druhú večeru, pitie, hudbu..vlastne všetko okrem tomboly, tú si budeš môcť zakúpiť počas bálu

Začíname svätou omšou o 18:00 s JOžkom Pajerským v kostole Svätej rodiny! Potom nás v pastorku čaká bohatý program  od **historického kurzu tanca (prenesieme sa do rozprávy 3 oriešky pre Popološku), cez **súťaže, **historický kvíz, **korunováciu kráľa a kráľovnej bálu</p>

<div class=
<< < 2 3 4 [5] 6 7 8 > >>