Pridaj do kopy svoje 2%

14.02.2019

 

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane - na kontrolu tlačiva

 

Ďakujeme všetkým, ktorí  vďaka 2% podporujú naše aktivity. Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

- vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

- organizovanie podujatí: Cliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí, Martincup, víkendoviek Misijného tímu pre birmovancov a iné skupiny a množstvo ďalších podujatí

- rekonštrukcia  budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré si ešte stále vyžaduje  veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

Opäť sa blíži čas, kedy budete môcť pomôcť  aktivitám mladých a samotnej rekonštrukcii budovy zaslaním Vašich 2% alebo 3%. Preto by sme Vás aj tento rok chceli osloviť s prosbou o zaslanie 2%, 3 % z Vašich daní práve pre našu organizáciu. Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky!

POKYNY NA POUKÁZANIE 2%, 3% PRE ČINNOSŤ  ACM VINICA A KMBA

  1. Pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
  2. PreFYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
  3. Pre PRÁVNICKÉ OSOBY.

.................................................................................................................................................

V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk