Pridaj do kopy svoje 2%

05.02.2020

Pridaj do kopy svoje 2%

Podporiť našu činnosť môžete aj darovaním 2% z dane. Ďakujeme!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO s predvyplnenými údajmi KMBA


Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
Právna forma: cirkevná organizácia
IČO: 42 174 392
Adresa/sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava

Od roku 2018 sa IČO vypĺňa v tlačive sprava!

   

  Časové lehoty:
  Fyzické osoby: 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov)

  Právnické osoby: 31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

  30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušný Daňový úrad.

   

  Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

  - vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

  - organizovanie podujatí: Cliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí, Martincup, víkendoviek Misijného tímu pre birmovancov a mladých

  - rekonštrukcia a chod budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré si ešte stále vyžaduje veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

   .................................................................................................................................................

   V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk


   Vyročná správa

   kmba, vyrocna sprava