Slávnosť Božieho slova v Ružomberku

14.05.2018

Pozývame 26.5.2018 na Slávnosť Božieho slova - pri príležitosti 25. výročia založenia Katolíckeho Biblického diela.

Pozvaným hosťom, ktorý bude celebrovať sv. omšu v Ružomberku a následne mať prednášku na KU, je kard. Antonio Luis Tagle, arcibiskup Manily.
V popoludňajšom programe sú workshopy zamerané na prácu so Svätým písmom (Lectio divina, biblilog, bibliodrama, biblicka tanečná meditácia, metóda lumko a iné), ktoré môžu byť inšpiráciou pre animátorov vo farnostiach. Večer bude patriť hudbe v podaní komorného zboru OMNIA ako vyjadrenie vďaky za všetko krásne, čo Boh konal a koná.
Bližšie informácie a registrácia je na http://kbd.sk/web/index.php/9-data/aktuality/207-slavnost-bozieho-slova alebo https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne