Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2018

V týždni od  16. - 22. apríl 2018  nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. "
Zborník s modlitbami za povolania si môžete stiahnuť TU.