Bratislavská animátorská škola

Podľa vzoru a skúseností z ostatných diecéz Slovenska vznikla v roku 2009 aj v našej arcidiecéze animátorská škola – BAŠka, ako základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali predovšetkým zrelými osobami s hĺbkou života s Bohom a potom aj účinnými animátormi medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach a spoločenstvách, a tak boli vo svojej farnosti dobrou pomocou pre svojho kňaza.

BAŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez ZKSM a jej témy sú schválené Radou pre mládež Konferencie biskupov Slovenska.

PRIHLASOVANIE:

Aktuálne otvárame rok osobnej formácie (učenícky rok alebo iBAŠ), ktorý začne na jeseň 2017.

 

Štruktúra BAŠky:

Formácia našej animátorskej školy prebieha počas 2 formačných rokov.

  1. Prvý rok je učenícky rok alebo aj iBAŠ (identita a osobná formácia), kde sa počas 8 víkendov a jedného letného týždňa zameriavame na osobné ľudské a duchovné dozrievanie.
  2. Druhý rok je apoštolský rok alebo eBAŠ (evanjelizácia) a počas neho (4 víkendy) sa zameriavame na praktické skúsenosti animátora v službe v teréne medzi ľuďmi.

Aj Ježiš najprv venoval dostatočne dlhý čas vyučovaniu svojich učeníkov, a až neskôr si z nich vyvolil 12 apoštolov, na ktorých potom stála služba Cirkvi. Predtým, než pošleš prihlášku na BAŠku, si teda dobre zváž, či chceš naozaj a seriózne venovať svoj čas tejto takmer 2-ročnej formácii, a či chceš aj čímsi neskôr pomôcť mladým alebo deťom vo vlastnej farnosti.

Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).