ACM Rača - Deň Otvorených Dverí

Roman griluje
Roman griluje
sprevádzanie centrom I
sprevádzanie centrom I
sprevádzanie centrom II
sprevádzanie centrom II
sprevádzanie centrom III
sprevádzanie centrom III
rozhovory na záhrade I
rozhovory na záhrade I
rozhovory na záhrade II
rozhovory na záhrade II
rozhovory na záhrade III
rozhovory na záhrade III