Info

MartinCup je arcidiecézny futsalový turnaj, ktorý každoročne organizujeme v dvoch kategóriach:

  • mladší (7-15 rokov)
  • starší (15-30 rokov).

Turnaj má dve kolá:

  • dekanátne kolo – sa organizuje v každom dekanáte samostatne. Spravidla ho zastrešuje kňaz poverený otcom biskupom pastoráciou mládeže v danom dekanáte (ak by ste ešte nevedeli, na koho sa vo vašom dekanáte obrátiť, kontaktujte priamo Komisiu pre mládež). O jednotlivých výsledkoch dekanátnych kôl podávame informácie v sekcii výsledky.
  • diecézne kolo – organizuje KMBA každoročne väčšinou v mesiaci október/november.

Víťaz diecézneho kola kategórie starších postupuje do celoslovenského kola futsalového turnaja o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska.

Ako sa zapojiť do MartinCupu?

  • kontaktujte (najlepšie cez vášho miestneho kňaza) zodpovedných za dekanátne kolo;
  • v prípade, že sa v dekanáte nájde iba jedno mužstvo vo svojej kategórii, toto mužstvo po nahlásení u zodpovedného kňaza v dekanáte postupuje priamo do diecézneho kola;
  • víťaz dekanátneho kola sa čím skôr prihlási Komisii pre mládež (buď priamo, alebo cez kňaza zodpovedného v dekanáte za mládež) - prihlásiť sa treba najneskôr týždeň pred diecéznym kolom;
  • ak sa vyskytnú otázky, ktoré v dekanáte neviete vyriešiť, kontaktujte priamo KMBA (pozri sekcia mladezba.sk/kontakt).
  • registračný príspevok za mužstvo (slúži na pokrytie nákladov na prenájom, odmeny a pod.) je 10€ za mužstvo.