Mapovanie

Druhou časťou projektu Lifenet je Mapovanie. V rôznych farnostiach fungujú rôzne spoločenstvá. Za každé spoločenstvo či stretko sa formulár vypĺňa samostatne. Vhodné je ho raz za rok aktualizovať.

Mapovací formulár sa nachádza tu.