MartinCup

MARTINCUP je každoročný futsalový turnaj miništrantov Bratislavskej arcidiecézy, ktorý organizujeme v dvoch kategóriách (do 15 rokov a 15-25).

Chceme poukázať na to, že akýkoľvek šport je najprv a hlavne o radosti zo života, ktorý nám dal Boh, a spoločenstve, ktoré chutí, keď sa zdieľa.

V tomto turnaji súťažia 5 členné futsalové družstvá, v jednom tíme sú však povolení ďalší traja striedajúci hráči.

Patrónom futsalového turnaja je sv. Ján Pavol II. a patrón našej arcidiecézy sv. Martin z Tours, podľa ktorého je pomenovaný aj tento turnaj.

MARTINCUP 2017 sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

- dekanátne kolá: usporadúvajú sa v jednotlivých dekanátoch. Hlavný zodpovedný za organizáciu je kňaz KMBA za daný dekanát (ak neviete, kto to je u vás, kliknite sem).

- diecézne kolo sa koná už tradične v Senici: kategória mladší 14.10. a kategória starší 21.10. Najneskôr týždeň pred uskutočnením diecézneho kola treba nahlásiť postupujúceho víťaza dekanátneho kola.

Pri organizovaní dekanátnych kôl môže poslúžiť nasledujúci plagát.