Na stiahnutie

Prihláška na iBAŠ

Prihláška 2018/2019

Výročná práva KMBA za rok 2017:

Výročná správa 2017

Dokumenty k poukázaniu 2%, 3%

Poučenie k vyhláseniu

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2018

Zborník

http://mladezba.sk/download/Prihlaska%20a%20pozvanka_iBAS%202017_2018.pdf

.....................................................................................................................................................................