Na stiahnutie

Výročná práva KMBA za rok 2016:

http://mladezba.sk/download/Vyrocna_sprava_KMBA_2016.pdf

Dokumenty k poukázaniu 2%, 3%

Poučenie k vyhláseniu

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

http://mladezba.sk/download/Prihlaska%20a%20pozvanka_iBAS%202017_2018.pdf