Na stiahnutie

Výročná práva KMBA za rok 2018:

Výročná správa 2018

Dokumenty k poukázaniu 2%, 3%

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie

Archív

Výročná správa 2017

http://mladezba.sk/download/Prihlaska%20a%20pozvanka_iBAS%202017_2018.pdf

.....................................................................................................................................................................