o nás

 

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (KMBA) existuje od roku 2009. Vznikla po niekoľkých víkendoch animátorskej školy (BAŠ), ktoré boli pôvodne v mestečku Svätý Jur. Po istom čase (2011) sa jej pôsobenie dočasne presunulo na Kapitulskú ul. v Starom meste v Bratislave. Aj po vzore iných diecéz na Slovensku sa u nás začali ročne organizovať diecézne stretnutia mládeže – pôvodne Vikvetfest, ktoré sa medzičasom ukončilo a prerástlo do stretnutia Cliptime. Od septembra roku 2015 na Kapitulskej začala fungovať komunita mladých ľudí, ktorí vytvárajú tzv „centrum prijatia“ – miesto, kam mladý človek môže kedykoľvek prísť na čas modlitby, oddychu, rozhovoru či práce a pomoci. V júli 2017 sa centrum mládeže presunulo na Alstrovu 171, BA - Rača

Komisia pre mládež je tvorená kňazmi, ktorí sú zároveň jej zástupcami v jednotlivých dekanátoch, ďalej laikmi, ktorí pomáhajú kňazom pri podávaní informácií a ďalšej organizácii.

Predseda KMBA

Laický zástupca

ThLic. Jozef Pajerský

Lukáš Sabo

Dekanát BA - STRED

Vdp. Peter Kizek

Peter Beňuš

Dekanát BA - SEVER

Vdp. Stanislav Čúzy

Magdaléna Žitňanská

Dekanát BA - JUH

Vdp. Roman Bako

Lucia Valjentová

Dekanát MALACKY

Vdp. Ján Holos

Zuzana Bencová

Dekanát PEZINOK

Vdp. Miroslav MIKA

Kristína Kasová

Dekanát SENEC

Vdp. Martin Mosný

Ondrej Matulník

Dekanát SENICA

Vdp. Marián Lukáč

Stanislav Jánoš

Dekanát SKALICA

Vdp. Michal Fratrič

Martina Macejková

Dekanát ŠAMORÍN

Vdp. Dávid Kollárik

Kristína Kaniková

Dekanát ŠAŠTÍN

Vdp. Marián MEŇUŠ

Anna Jurčáková

Dobrovoľník, ktorý venuje rok svojho života pre službu mladým v centre prijatia, sa volá tímak. Žije v komunite, ktorú vedie kňaz, spolu sa modlia, jedia, starajú o dom, v ktorom sídli centrum prijatia. Dievčatá varia, upratujú a perú, chlapci sa starajú o autá a o stavbu domu, ktorá je v procese. Momentálne takto v službe žijú Silvia Hurbanová, Iryna Borys, Kristína Babiak, Martin Kocian a Andrii Yermolenko.


O administratívne záležitosti, správu financií, registrácie, poštu a rôzne vybavovačky sa starajú zamestnanci v kancelárii, ktorá taktiež sídli v centre mládeže, v BA - Rači. Od septembra 2017 tam stretnete sr. Marcelu Chromekovú a Zuzanu Dočolomanskú.

Pri príprave formačných programov BAŠ-ky, stretnutia Cliptime, duchovných obnov Misijného tímu a podobných akcií pomáhajú dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj voľný čas a vkladajú ho do týchto diel.