o nás

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy (KMBA) existuje od roku 2009. Vznikla po niekoľkých víkendoch animátorskej školy (BAŠ), ktoré boli pôvodne v mestečku Svätý Jur. Po istom čase (2011) sa jej pôsobenie dočasne presunulo na Kapitulskú ul. v Starom meste v Bratislave. Aj po vzore iných diecéz na Slovensku sa u nás začali ročne organizovať diecézne stretnutia mládeže – pôvodne Vikvetfest, ktoré sa medzičasom ukončilo a prerástlo do stretnutia Cliptime. Od septembra roku 2015 na Kapitulskej začala fungovať komunita mladých ľudí, ktorí vytvárajú tzv „centrum prijatia“ – miesto, kam mladý človek môže kedykoľvek prísť na čas modlitby, oddychu, rozhovoru či práce a pomoci. V júli 2017 sa centrum mládeže presunulo na Alstrovu 171, BA - Rača

Komisia pre mládež je tvorená kňazmi, ktorí sú zároveň jej zástupcami v jednotlivých dekanátoch, ďalej laikmi, ktorí pomáhajú kňazom pri podávaní informácií a ďalšej organizácii.

Predseda KMBA

Laický zástupca

Vdp. Ján Kliment

Martin Kocian

Dekanát BA - STRED

Vdp. Stanislav Čúzy

 

Dekanát BA - SEVER

Vdp. Peter Kizek

Magdaléna Žitňanská

Dekanát BA - JUH

Vdp. Ján Fábik

Lucia Valjentová

Dekanát MALACKY

Vdp. Roman Bako

 

Dekanát PEZINOK

Vdp. Miroslav Mika

 

Dekanát SENEC

Vdp. Michal Fratrič

Ondrej Matulník

Dekanát SENICA

Vdp. Martin Neumann

Stanislav Jánoš

Dekanát SKALICA

Vdp. Marek Budaj

Martina Macejková

Dekanát ŠAMORÍN

Vdp. Tomáš Jendruch

Kristína Kaniková

Dekanát ŠAŠTÍN

Vdp. Vladimír Mikulec

Anna Jurčáková

Dobrovoľník, ktorý venuje rok svojho života pre službu mladým v centre prijatia, sa volá tímak. Žije v komunite, ktorú vedie laik Martin Kocian, spolu sa modlia, jedia, starajú o dom, v ktorom sídli centrum prijatia. Dievčatá varia, upratujú a perú, chlapci sa starajú o autá a o stavbu domu, ktorá je v procese. Momentálne takto v službe žijú Anet Vávrová a Jonáš Čarný.


Tím 2019


O administratívne záležitosti, správu financií, registrácie, poštu a rôzne vybavovačky sa starajú zamestnanci v kancelárii, ktorá taktiež sídli v centre mládeže, v BA - Rači. Stretnete tam Sisu Hurbanovú a Martina Kociana.

Pri príprave formačných programov BAŠ-ky, stretnutia Cliptime, duchovných obnov Misijného tímu a podobných akcií pomáhajú dobrovoľníci, ktorí obetujú svoj voľný čas a vkladajú ho do týchto diel.