Pokope - Prispej

Projektom POKOPE by sme Vás chceli pozvať ku finančnej a materiálnej podpore Komisie pre mládež v Bratislavskej arcidiecéze.

Momentálne máme podané 2 granty, ktoré môžete podporiť LEN KLIKNUTÍM. Ide o podporu arcidiecézneho stretnutia mládeže Cliptime. Momentálne sa pripravuje ďalší ročník, informácie budú postupne pribúdať na stránke http://cliptime.sk/ . Každoročne pri tvorení programu bojujeme s myšlienkami ako ho spraviť kvalitný a príťažlivý pre mladých a zároveň v rámci rozpočtu. Aj takto môžete pomôcť pri tvorbe. Kliknúť môžete na stránky

http://www.darovacietlacitko.sk/?form%5Boid%5D=42174392&form%5Borgemail%5D=mladezba%40gmail.com&form%5Borg%5D=Komisia+pre+ml%C3%A1de%C5%BE+Bratislavskej+arcidiec%C3%A9zy&org=Komisia+pre+ml%C3%A1de%C5%BE+Bratislavskej+arcidiec%C3%A9zy

a

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bratislava/1527 .

ĎAKUJEME!! Nezabudni 3D - Dobro  Dávaním Dáva, posuň túto info ďalšiemu, spolu môžeme vyhrať.


Máte doma napríklad veľa džemu, uhoriek, kompóty, alebo snáď nejaký stavebný materiál či práčku? Podeľte sa o to s nami, budeme veľmi vďační.

Akékoľvek otázky alebo dary radi príjmeme na e-mail: info@mladezba.sk alebo na telefónnom čísle 0903 982 638.

Pokiaľ chcete prispieť priamo, môžete tak urobiť na č. účtu IBAN:
SK68 1100 0000 0029 2482 8640

 

Všetkým prispievateľom veľmi pekne ĎAKUJEME!!!

 

Ak máte záujem sa pridať do klubu POKOPE, a stať sa pravidelným prispievateľom, môžete vyplniť tento dotazník: