Pokope

V našom centre pre mládež slúžia mladí mladým v Bratislavskej arcidiecéze. Spolu tvoríme spoločenstvo a prežívame život plnohodnotnejšie v duchu kresťanských hodnôt, prostredníctvom centra prijatia, animátorskej školy, festivalov - stretnutí mládeže a ďalších našich a vašich akcií.

 

tajnicka