Poslanie centra

Poslanie centra

Postupný prílev mladých vyžaduje stále jasnejšie a dôslednejšie usporiadanie – od stanovenia vízie až po starosť o kalendár. Hlavné poslanie centra Emericum sa dá vyjadriť obra­zom prístavu. Logo Komisie pre mládež pripomína veľkú rieku, do ktorej priteká množstvo drobných spletitých prítokov. Na tejto rie­ke centrum má byť prístavom, ktorého poslanie stojí na štyroch základných pilieroch. Tie vám mô­žu pripomenúť štyri stĺpy, ktoré obchádzate, keď stúpate hlavným schodiskom do niektorej z miest­ností domu:

  • centrum prijatia – mladý človek prichádza z rôznych búrok, často trpí pocitom neistoty, lebo všade, kam príde, niekomu iba „zavadzia“. Pozývame ho: Príď na chvíľu alebo aj na dlhšie. Môžeš sa pomodliť, prípadne porozprávať s niektorým z „tímakov“. Chceme ťa prijať, váži­me si ťa takého, aký si.¡
  • centrum formácie – aby sa loď mohla bezpečne plaviť, potrebuje v prístave načerpať všetko potrebné. Od nafty až po zásoby potravín. Aj mladí potrebujú veľa čerpať, preto ponúkame rôzne formačné aktivity – animátorskú školu BAŠka, kurz Animátor light a v centre sa koná mnoho ďalších zaujímavých kurzov a prednášok.¡
  • dom stretnutia – neodmysliteľ­nou súčasťou prístavu, a teda aj nášho centra, je miesto na posedenie, rozhovor pri kávičke či čaji. Keď musíte počkať hodinku na ďalší spoj alebo sa chcete porozprávať, neváhajte a príďte. Donedávna boli dvere centra otvorené v pracovné dni v poobedňajších hodinách. Od jesene vás však „tímaci“ privítajú počas celého dňa.¡
  • dom modlitby – súčasťou centra je Kaplnka sv. Jána Pavla II., kam sa mladí radi chodia modliť. Je to tak­zvané miesto 3M – modlitieb mla-dých za mladých.¡