POSTOPACHTITUSA

Putovať začíname o 12:00, sleduj nás naživo na tejto stránke!

 

VYDAJ SA FYZICKY AJ DUCHOVNE PO STOPÁCH NÁŠHO NOVÉHO BLAHOSLAVENÉHO!!

- odhodlanie bojovať za dobro

- neochvejná viera

- odvaha

- prijatie utrpenia

- obeta

- pracovitosť

- láska k mladým

 

14.9. SPOLOČNE VYRAZÍME OD BREHOV MORAVY PO TÝCHTO STOPÁCH...

 

Zakúsiš niečo z tajomnej atmosféry tajných prechodov cez hranice kvôli životnému povolaniu.

 

Aj dnes potrebujeme pri ceste za životným cieľom prekračovať hranice...