Pravidlá Martin CUP

Prosíme hráčov, aby čestnosť a „fair play“ boli spoločnou motiváciou pre dodržiavanie týchto pravidiel. Víťazstvo je možné aj o rok, ale svedomie máme iba jedno.

01. Vyplnenú súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie v deň turnaja.
02.
Hráči musia mať 18-30 rokov (kategória mladší - do 15 rokov). Ak sa zapojí do hry hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov, vedúci mužstva sa písomne zaručí, že za neho preberá zodpovednosť. Ešte vhodnješie je priniesť prehlásenie od rodiča alebo zákonného zástupcu. V každom tíme môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník (v kategórii starších).
03. Za družstvo môže hrať v rovnakom čase na ihrisku iba jeden ligový hráč. Za ligového hráča sa považuje ten, kto hraje alebo hral mužský ligový futbal alebo za juniorské reprezentácie (počíta sa 1.-3. liga, nie nižšie súťaže). Tím je povinný uviesť ligových hráčov v súpiske. Odhalené zamlčanie znamená vylúčenie celého tímu z turnaja.
04. Systém turnaja závisí od počtu registrovaných tímov a bude zverejnený v deň turnaja.
05. Hrá sa podľa platných pravidiel futsalu, ktoré sú adaptované na naše podmienky. Zároveň výnimky sú písané nižšie.
06. Vstup na palubovku len v obuvi s bielou podrážkou.
07. Hráči sú oblečení v dresoch s príslušnými číslami, ktoré si nahlásili do súpisky (bolo by vhodné, aby každé mužstvo malo aj rozlišovacie vesty k dispozícii, aby sa predišlo splývaniu podobných farieb 2 mužstiev, nie je to nutnosť, ale zároveň užitočná rada pre vás)
08. Na rozcvičenie usporiadateľ lopty neposkytuje.
09. Tím tvorí minimálne 5 hráčov, maximálne 10 hráčov.
10. Zápas sa hrá na čas. Upresnenie dĺžky času bude v deň turnaja, v závislosti na počet tímov a systém turnaja.
11. Hrá sa systémom štyroch hráčov v poli a jeden brankár. Strieda sa hokejovým spôsobom.
12. Komunikácia s rozhodcom len prostredníctvom kapitána mužstva.
13. Ak lopta opustí hraciu plochu ihriska, lopta sa rozohráva zo zeme. Súper musí stáť minimálne 3m od lopty. Lopta musí byť rozohraná do 5s, ináč získava loptu súper. Výnimkou je rozohrávka "päťky", ktorú brankár rozohrá z rúk (s pravidlom 5s).
14. Brankár nemôže prehodiť z rúk loptu cez polovicu ihriska.
15. Kĺzačky posudzuje rozhodca. Môžu byť klasifikované ako faul.
16. Za malé previnenia proti pravidlám bude udelená žltá karta. Žltá karta znamená vylúčenie hráča na 2 minúty (po inkasovanom góle sa trest končí). V prípade udelenia žltej karty brankárovi, trest si za neho odsedí hráč z poľa. Na ihrisku musia byť minimálne traja hráči (dvaja v poli a brankár). V prípade poklesu pod túto hranicu je zápas ukončený kontumáciou 5:0 (a viac) v prospech súpera.
17. Za hrubé porušenie pravidiel je červená karta (rovnako aj za dve žlté karty). Po červenej karte dohráva súper o jedného hráča v poli menej. Červenú kartu smie dostať aj brankár. V prípade udelenia dvoch červených kariet jednému tímu je zápas ukončený kontumáciou 5:0 (a viac) v prospech súpera.
18. Neslušné a nešportové správanie bude pokutované žltou, popr. červenou kartou, v prípade hrubého porušenia aj kontumáciou zápasu, popr. vylúčením z turnaja.
19. V skupinovej fáze turnaja sú 3 body za víťazstvo, 1 bod za remízu a 0 bodov za prehru.
20. Pri rovnosti bodov v skupine určuje poradie (v poradí): vzájomný zápas, rozdiel celkového skóre, počtom strelených gólov, menší počet udelených žltých a červených kariet. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný los.
21. Vo vyraďovacej časti turnaja sa v prípade remízy hraje 5 minútové predĺženie so pravidlom „strieborného gólu“. Ak je stav nerozhodný aj po predĺžení, 3 hráči z oboch tímov kopú penalty (prípadne potom po jednom, kým sa nerozhodne).
22. Kontumácia nastáva, ak družstvo nenastúpi do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu (5:0).
23. Protesty musia byť podané písomne do 5 minút po ukončení zápasu.
24. Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v duchu "fair-play".