Projekty


Bratislavska animátorská škola

Bratislavská animátorská škola
Podľa vzoru a skúseností z ostatných diecéz Slovenska vznikla v roku 2009 aj v našej arcidiecéze animátorská škola – BAŠ-ka, ako základný animátorský kurz, ktorej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali účinnými animátormi medzi mladými a deťmi vo vlastných farnostiach, a tak boli dobrou pomocou pre svojho kňaza. BAŠ je akreditovaná Ministerstvom školstva ako ďalšia forma v rámci celoživotného vzdelávania cez ZKSM.

 

 

 

Animator light

Animator light

Animátor light je kurz pre začínajúcich animátorov. Skladá sa z 3 víkendoviek, počas ktorých účastníci môžu načerpať základné schopnosti animátora. Tento animátor môže potom pomáhať pri príprave birmovancov, prvoprijímajúcich detí, v malých skupinkách, prípadne v iných druhoch služby.

 

 


Cliptime

Cliptime je víkendové stretnutie, kedy majú mladí viac času na budovanie spoločenstva - Cliptime vznikol ako čas spájania, spinkovania. Podujatie nadviazalo na tradíciu Vikvetfestu, pričom sa presunulo na vhodnejší čas. Prvý Cliptime sa konal v Marianke v máji 2013, v roku 2014 sa uskutočnil v Šaštíne spolu s národným stretnutím mládeže 7BOLESTNÁ, v roku 2015 v Petržalke spolu s Národným pochodom za život pod názvom Radosť zo života a v roku 2016 opäť v Šaštíne s heslom Otvorené srdce. V roku 2017 sme sa spolu stretli vo Svätom Jure na Cliptime S TEBOU a v roku 2018 sme vytvorili Cliptime zónu BEZ STRACHU v Šaštíne ako súčasť Národného programu Sedembolestnej Panny Márie. V roku 2019 sa spolu stretneme v bratilavskej Rači na Cliptime Za najmenších z nás, ktorý bude súčasťou Národného pochodu za život.

 

 

 

ACM VinicaArcidiecézne centrum mládeže

Diecézne centrum mládeže Alstrovej ulici v Bratislave, Rači. Hlavné poslanie centra mládeže sa dá vyjadriť obra­zom prístavu. Logo ACM pripomína veľkú rieku, do ktorej priteká množstvo drobných spletitých prítokov. Na tejto rie­ke centrum má byť prístavom, ktorého poslanie stojí na štyroch základných pilieroch.

Kalendár centra mládeže

 

 

 

Misijný tím Misijný tím mladých

Sme mladí z rôznych spoločenstiev a farností v BA arcidiecéze. Spája nás to, že túžime rozdávať to, čo sme dostali a sprostredkovať mladým okolo seba hlbšie stretnutie s Bohom. Zastrešuje nás Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy KMBA na čele s kňazom otcom Jozefom Pajerským a tímakmi z ACM Vinice - centra pre mládež. V tomto centre (Alstrova 171, BA - Rača) aj budú bývať porady a úvodné zoznamovacie stretnutie.

 

 

 

 

Pokope POKOPE

Projektom POKOPE chceme pozvať všetkých Vás - prispievateľov,
návštevníkov, priaznivcov a sponzorov - do podpory aktivít KMBA ako aj
podory arcidiecézneho centra mládeže. Finančná, materiálna, dobrovoľnícka,
či modlitebná pomoc. Toto všetko potrebujeme, aby sme mohli fungovať
i naďalej.

 

 

 

katRandekatRande.ORG

Neboj sa! Nebuď sám! Projekt katRande.ORG Ti ponúka možnosť zoznámiť iných single kresťanov. Klikni, a zisti viac, možno práve tu nájdeš tú/toho, ktorú/ého hľadáš!

 

LIFENET
Projekt Lifenet sa rozbiehal v Braislavskej arcidiecéze ešte v jej začiatkoch. Dnes sa tento projekt usilujeme znova oživiť a sfunkčniť sieť farností. V samostatnom projekte sa môžete dozvedieť, čo Lifenet je, ako funguje, ako s ním stojíme v našej arcidiecéze teraz a ako sa aj ty môžeš stať súčasťou tohto projektu.

 

 

 

 

Vikvetfest

Vikvetfest

V roku 2017 sa po diskusii a rozhodnutí otca arcibiskupa kapitola Vikvetfestu uzavrela. Nasledujúca kapitola je Cliptime, ktorý je tak jediným výročným arcidiecéznym stretnutím mládeže (aktuálne informácie na stránke www.cliptime.sk).

Dakujeme Bohu za bohaté ovocie 6 ročníkov Vikvetfestu. Niektoré spomienky nájdete v menu tohto projektu.

 

 

Martin CUP

MartinCup

Je futbalový diecézny turnaj určený pre mladých futbalistov nehrajúcich na profesionálnej úrovni, práve preto, aby sme dali priestor všetkým mladým s chuťou zahrať si futsal a dali tiež priestor neobjaveným talentom.

 

 

 

 

Možnosti pre mladých
Stránka s rozpisom mládežníckych svätých omší a stretiek v našej arcidiecéze. Taktiež ponúka možnosti priestorov (na stretká, tábory, výlety, duchovné obnovy).