Rozpisy tém BAŠ

Kurz prebieha počas ôsmich víkendov víkendov v učeníckom roku, tzv. iBAŠ  - je zameraný na identitu jednotlivca. Po ich skončení sa účastník môže prihlásiť na ďalšie 4 víkendy tzv. eBAŠ, ktorá je zamenraná viac na evanjelizáciu a službu. Rozpis tém pre aktuálne prebiehajúci deviaty ročník Bratislavskej animátorskej školy:

1. víkend: KTO SOM?
10.-12. november 2017

2. víkend: KOMUNIKÁCIA
8.-10. december 2017

3. víkend: JEŽIŠ MA UZDRAVUJE
12.-14. január 2018

4. víkend: NOVÉ SRDCE
23.-25. február 2018

5. víkend: BOŽIA LÁSKA
16.-18. marec 2018

6. víkend: SPÁSA A HRIECH
6.-8. apríl 2018

7. víkend: DUCH SVÄ
11.-13. máj 2018

8. víkend: SPOLOČENSTVO
15.-17. jún 2018