Rozpisy tém BAŠ

Kurz prebieha počas desiatich víkendov. Rozpis tém pre aktuálne prebiehajúci siedmy ročník Bratislavskej animátorskej školy:

1. víkend: KOMUNIKÁCIA
9. - 11. októbra 2015

2. víkend: KTO SOM?
13. - 15. novembra 2015

3. víkend: BOŽIA LÁSKA
11. - 13. decembra 2015

4. víkend: SPÁSA A HRIECH
5. - 7. februára 2016

5. víkend: DARY A TALENTY
4. - 6. marca 2016

6. víkend: BUDOVANIE SPOLOČENSTVA
22. - 24. apríla 2016

7. víkend: DUCH SVÄTÝ
27. - 29. mája 2016

8. víkend: MOJA FARNOSŤ
23. - 25. septembra 2016

9. víkend: EVANJELIZÁCIA A MISIE
28. - 30. októbra 2016

10. víkend: PRÁCA S DEŤMI A MLADÝMI
25. - 27. novembra 2016