Rozpisy tém BAŠ

Kurz prebieha počas ôsmich víkendov víkendov v učeníckom roku, tzv. iBAŠ  - je zameraný na identitu jednotlivca. Po ich skončení sa účastník môže prihlásiť na ďalšie 4 víkendy tzv. eBAŠ, ktorá je zamenraná viac na evanjelizáciu a službu. Rozpis tém pre aktuálne prebiehajúci desiaty učenícky ročník Bratislavskej animátorskej školy:

1. víkend: KTO SOM?
9.-11. november 2018

2. víkend: KOMUNIKÁCIA
14.-16. december 2018

3. víkend: JEŽIŠ MA UZDRAVUJE
11.-13. január 2019

4. víkend: NOVÉ SRDCE
8.-10. február 2019

5. víkend: BOŽIA LÁSKA
15.-17. marec 2019

6. víkend: SPÁSA A HRIECH
26.-28. apríl 2019

7. víkend: DUCH SVÄ
24.-26. máj 2019

8. víkend: SPOLOČENSTVO
14.-16. jún 2019

 

Rozpis víkendov pre deviaty evanjelizačný ročník Bratislavskej animátorskej školy:

1. víkend: DARY A TALENTY
26.-28. október 2018

2. víkend: MOJA FARNOSŤ
30. november - 2. december 2018

3. víkend: EVANJELIZÁCIA A MISIE
15.-17. február 2019

4. víkend: PRÁCA A DEŤMI A MLÁDEŽOU
5.-7. apríl 2019