SDM-Krakov-2016

STOPY SDM


Katechézy Milosrdný rok vyšli aj tento rok knižne (objednať si ju môžete aj u nás) a na ne tvorcovia nadväzujú "STOPAMI SDM"
Budú to tri katechézy, ktoré vyjdú:
- v novembri (v týždni Cirkvi pre mládež): Mladí na dôchodku?
- v januári (na začiatku nového roka): Mladí na gauči?
- v marci (na začiatku pôstu): Mladí snilkovia?
Môžu vám poslúžiť ako príprava na Advent, na vstup do nového kalendárneho roka a tiež ako prípava na pôst a diecézne stretnutia mládeže/Kvetné víkendy.
- namiesto úvodného listu bude uverejnený kus niektorého z príhovorov pápeža Františka počas SDM;
- k jeho textom sa pripravujú aktivity, dynamiky a nápady na stretká, hodiny náboženstva a na prácu s birmovancami
- súšasne do katechéz budú povkladané najsilnejšie podnety a námety zo slovenského programu v Skawine (stretko o otcovstve, dynamika s kameňmi a moment rozhodnutia sa podľa vzoru Pier Giorgia Frasattiho)
- v závere bude špeciálne vytvorená adorácia. Tie tentokrát píšu naši otcovia biskupi, ktorí mali homílie na slovenských omšiach počas SDM (o.Stolárik, o.Judák, o.Orosch)
Skôr, než bude prvá z nich zverejnená, prinášame vám preloženú a upravenú Krížovú cestu zo SDM v Krakove, inšpirovanú skutkami telesného a duchovného milosrdenstva.
Na stránke http://www.svetovednimladeze.sk/ sú všetky príhovory pápeža aj našich biskupov počas katechéz, všetky videozáznamy TV LUX, aj nadabované prenosy z Krakova z pápežského programu a tiež množstvo fotiek zo SDM.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta - katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky.
Svetové dni mládeže vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu, keď pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Keďže ich nadšenie prekonalo všetky očakávania, v roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začala veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže.
Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež.

Posledné Svetové dni mládeže sa uskutočnili od 25. do 31. júla 2016 v poľskom Krakove, v meste úzko spojenom so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II. Mottom stretnutia boli slová Ježiša Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo (por. Mt 5, 7).

Z Bratislavkej arcidiecézy sa zúčastnilo takmer 400 pútnikov. Prvá skupina ľudí cestovala do Poľskej diecézy Gliwice, kde spolu s miestnymi slávili Dni v diecézach. Druhá skupina pútnikov spolu s našimi otcami biskupmi cestovala už priamo do Krakowa, kde nás čakal bohatý program.

Najbližšie SDM budú v roku 2019 v Paname.

Viac info nájdete na www.svetovednimladeze.sk