Sieťovanie

Prvou fázou LIFENETu je sieťovanie. Cieľom je, aby v každej farnosti bol laický spolupracovník, ktorý bude komunikovať s dekanátnym sieťovačom. Z dôvodu špecifickosti našej diecézy chceme postupne okrem farností zosieťovať aj spoločenstvá, ktoré nie sú viazané na konkrétnu farnosť.

Diecézny sieťovač je človek, ktorý úzko spolupracuje s kňazom, ktorý má na starosti mládež v diecéze. Medzi jeho úlohy patrí pravidelný aktívny kontakt s dekanátnymi sieťovačmi, ale aj s koordinátormi projektu v rámci Slovenska. Má prehľad o aktivitách a dianí medzi mladými v diecéze a navrhuje plán rozvoja aktivít pre mladých vo svojej diecéze.

Dekanátny sieťovač je človek, ktorý úzko spolupracuje s farskými sieťovačmi, ako aj s diecéznym sieťovačom. Má prehľad o fungovaní spoločenstiev v rámci dekanátu a udržiava s nimi aktívny kontakt. Taktiež sa zúčastňuje pravidelných stretnutí s ostatnými dekanátnymi sieťovačmi v rámci diecézy.

Farský sieťovač je človek najviac "v teréne". Je to človek aktívny priamo vo farnosti, ktorý má prehľad o aktivitách a dianí vo svojej farnosti a jej okolí. Vďaka sieti kontaktov v rámci dekanátu a diecézy môže jednoduchšie komunikovať, ale aj spolupracovať na rozvoji svojej farnosti, ako aj svojho okolia.

Diecézny sieťovač pre Bratislavskú arcidiecézu: Magdaléna ŽITŇANSKÁ

Dekanátni sieťovači:
BRATISLAVA-STRED: Peter BEŇUŠ, Farnosť Kráľovnej rodiny
BRATISLAVA-SEVER: Magdaléna ŽITŇANSKÁ, Stupava
BRATISLAVA-JUH: Róbert HORVÁTH, Farnosť Svätej Rodiny
MALACKY: Alžbeta KURINOVÁ, Malacky
PEZINOK:
SENEC: Martin GAJDOŠ, Nová Dedinka
ŠAMORÍN: Kristína KANÍKOVÁ, Báč
ŠAŠTÍN: Jana CIGÁNEKOVÁ, Lakšárska Nová Ves
SENICA: Lukáš FORDINÁL, Senica
SKALICA: